Vaše poukazy na Alza.cz

Dostaňte své služby na největší český e-shop.
Snadné vytvoření poukazů na služby.
Dostaňte se k novým zákazníkům
Inkasujte příjmy za uplatněné poukazy
Voucher

Proč prodávat poukazy na Alza.cz?

Zastřešíme vaši nabídku na největším českém e-shopu a přivedeme k vám nové zákazníky. Alza ročně generuje až 185 milionů návštěv a obrat 38 miliard Kč. Na trhu jsme 25 let a dobře víme, jak plout ve vodách e-commerce.
prezentace
Oslovte více než 5 milionů zákazníků Alzy
voucher
Poukazy za vás vygenerujeme automaticky)
poplatky
Žádné poplatky za registraci a zalistování
cena
Nastavení nabídky i cena je ve vašich rukách
eshop
Platíte jen za získané zákazníky (uplatněné poukazy)
mobil
Prodávejte přes web i aplikaci
marketing
Náš marketing je k vašim službám včetně Alzáka
podpora
Profesionální zákaznická podpora 24/7

Jak bude váš poukaz vypadat?

Jako partner Alzy téměř nic neřešíte. Stačí jen nastavit parametry poukazu a my jej automaticky vygenerujeme.
voucher

Staňte se Partnerem

Jak to funguje?

udaje

Tvorba nabídky

Vytvoříte si poukaz na službu a zadáte důležité parametry. Služba se musí vztahovat k již prodávaným produktům na Alza.cz. Následně vám nabídku schválíme, zveřejníme na webu a vygenerujeme poukaz pro zákazníka.

sipka1
vygenerovani

Uplatnění

Od zákazníka získáte unikátní kód, s jehož pomocí si ověříte pravost a platnost poukazu. Poté kód zadáte v partnerském administračním systému.

sipka2
vyplaceni

Vyplácení peněz

Za poukazy, které takto potvrdíte v administračním systému, vám pošleme peníze. Výplata probíhá 2× měsíčně.

Často kladené dotazy

Jakou provizi zaplatím?
Výše provize je stanovena dle segmentu, do jakého vaše služba či produkt spadá. Přehledná tabulka provizí
Bude mě zapojení do programu něco stát?
Nebude. Registrace, zalistování na web i marketingová podpora je zcela zdarma. Jediné, co nám zaplatíte, je provize z reálně uplatněných poukazů.
Komu jdou peníze za neuplatněné poukazy?
Za poukazy, které zákazník koupí, ale nevyužije, nám žádnou provizi neplatíte. V takovém případě má zákazník možnost vyměnit neuplatněný poukaz za slevový kód na nákup na Alze. Kompletní administrativu zajišťujeme my, vy se tak nemusíte o nic starat.
Kdo vytváří a schvaluje podobu mé nabídky?

U nás jste svým vlastním pánem, a proto máte vytvoření nabídky kompletně pod palcem. My vám jen dáme přístupy do jednoduché partnerské administrace a zbytek už je na vás. Do cenotvorby ani finální podoby poukazu vám mluvit nebudeme, pouze před jeho zveřejněním zkontrolujeme, že mu nechybí nic, co by mohlo zákazníky zajímat.

Poukaz vytvořený partnerem, tedy vámi, může být vystaven na konkrétní zboží a/nebo službu, kterou nabízíte.

Jedná se o jednoúčelový poukaz, ze kterého musí být jasné, na jakou službu či zboží platí a taktéž na poukazu nelze míchat položky s různou sazbou DPH. Například poukaz může obsahovat ubytování a stravování, protože spadají do stejné sazby DPH, ale už nemůže obsahovat masáž, která spadá do jiné DPH sazby. Řešením je vytvoření poukazu na masáž zvlášť. Na poukaz nelze dát ani dárek s jinou DPH sazbou (například lahev vína k pobytu či sleva na položku jako je třeba sauna).

Další příklad: na poukazu do knihkupectví musí být uvedeno, že poukaz je možné uplatnit pouze na knihy (mají sníženou sazbu DPH), ale už ne na kavárnu v knihkupectví nebo jiné produkty spadající do odlišné DPH sazby.

Také je potřeba uvést, že poukaz nelze čerpat postupně, pokud má tedy zákazník poukaz na 500 Kč na stravovací služby, nelze ho rozložit do více dní (například jeden den útrata 300 Kč a druhý den útrata 200 Kč).

Musí moje nabídka splňovat specifické podmínky?

Ano, ale není jich mnoho. Nabídka musí mít určitou platnost a také musí být v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Neakceptujeme nabídky se sexuálním obsahem, sprosté či jinak urážlivé služby či zboží. Více informací najdete v našich Obchodních podmínkách.

Poukaz vytvořený partnerem, tedy vámi, může být vystaven pouze na služby, které doplňují již nabízený sortiment Alza.cz. (např. servis PC nebo školení pro výukové hračky)

Nepřijímáme poukazy na zboží a jiné než výše specifikované služby. Pro zboží můžete využít spolupráci v rámci programu Alza Marketplace.

Jak často dostanu své peníze za uplatněné poukazy?
Peníze vám budeme vyplácet jednou za 14 dní, abychom co nejméně zatížili vaše cash-flow. Faktura bude již ponížena o provizi, tím pádem to máte zcela bez starostí.
Jak často dostanu své peníze za uplatněné poukazy?
Peníze vám budeme vyplácet jednou za 14 dní, abychom co nejméně zatížili vaše cash-flow. Faktura bude již ponížena o provizi, tím pádem to máte zcela bez starostí.
Jakou sazbu DPH vybrat na poukaz?

Pokud se zapojíte do Alza Marketplace, máte povinnost uvést v rámci návrhu na vytvoření poukazu odpovídající sazbu DPH za dané zboží a/nebo službu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. V rámci jednoho poukazu není možné kombinovat více druhů služeb a/nebo zboží s rozdílnou sazbou DPH.

Například poukaz na pobyt může obsahovat ubytování a stravování, protože spadají do stejné sazby DPH, ale už nemůže obsahovat masáž, která spadá do jiné DPH sazby. Řešením je vytvoření poukazu na masáž zvlášť. Na poukaz nelze dát ani dárek s jinou DPH sazbou (například lahev vína k pobytu či sleva na položku jako je třeba sauna).

Jak poznám, že zákazník zakoupil můj poukaz? Jak poukaz uplatním?
Každý zákazník, který koupí poukaz, ho od nás dostane v elektronické podobě. Poukaz zasíláme zákazníkům na e-mail a najdou ho také v sekci Moje Alza. Na poukazu bude popis vaší nabídky a unikátní kód. Před tím, než poukaz uplatníte, ověřte si jeho platnost v partnerské administraci. K ověření poukazu slouží unikátní kód, který vložíte do partnerské administrace v sekci Poukazy – Uplatnit poukaz. Tamtéž poukaz rovnou uplatníte.
Jak probíhá fakturace? / Kdo vystavuje fakturu?

Daňový doklad za poukaz zákazníkovi vystavuje Alza, tzn. fakturujeme s DPH (sazba dle produktu).

Na službu či zboží vystavujete svoji fakturu vydanou, ve které se započítá přijatý jednoúčelový poukaz zakoupený zákazníkem na Alza.cz.

Peníze vám vyplácíme 2× měsíčně. Vyúčtování uplatněných poukazů probíhá 1. a 15. dne v měsíci s 10denní splatností v režimu selfbilling.

My vystavujeme fakturu (vyúčtování za uplatněné poukazy) za vás, jako partnera vaším jménem na hodnotu poukazu sníženou o naši provizi z částky bez DPH. Fakturu ke stažení v PDF naleznete ve své partnerské administraci.

Příklad: Poukaz na víno v prodejní ceně 121 Kč s DPH (100 Kč bez DPH), provize 10 %.

Na vyúčtování za uplatněné poukazy bude uvedeno:

Partner plátce DPH: 90 Kč bez DPH + DPH 18,90 Kč (108,90 Kč s DPH)

Partner neplátce DPH: 90 Kč (DPH 0 Kč)

Mohu svou nabídku kdykoli ukončit?
Ano, prodej poukazu můžete kdykoli zastavit. V partnerské administraci jen kliknete na Prodej skončil u vybraného poukazu a je to. Již prodané poukazy zůstávají v platnosti.
Jak se řeší reklamace služby?

Zákazníkovi v první řadě doporučujeme řešit reklamaci přímo s partnerem, tedy s vámi. V případě uznání reklamace a řešení formou opětovného poskytnutí služby nebo výměny zboží vše vyřešíte se zákazníkem sami, bez naší účasti.

V případě uznání reklamace, kde je řešením vrácení peněz, oznámíte to neprodleně nám na e-mailovou adresu partner.complaints@alza.cz

S ohledem na platnou právní úpravu vystavujeme v takovém případě zákazníkovi opravný daňový doklad (dobropis) my, tedy Alza. Následně také vystavíme i dobropis k selfbillingovému vyúčtování uplatněného poukazu.

Pokud se zákazník obrátí na nás, dáme vám 7 dní na to, abyste se k reklamaci vyjádřili. Pokud ji uznáte, zákazníka odkážeme na vás a vy budete zákazníka refundovat dle postupu uvedeného výše. Pokud reklamaci neuznáte, ale my jako Alza zákazníkovi reklamaci uznáme, můžeme od vás žádat smluvní pokutu ve výši hodnoty poukazu.

Přesněji (výňatek z obchodních podmínek):

V případě, kdy kupující uplatní svá práva z vadného plnění prostřednictvím Alzy, zahájí Alza reklamační řízení. Partner se zavazuje poskytnout Alze při řešení reklamačního případu veškerou potřebnou součinnost. Nejpozději do sedmi (7) dní od obdržení informace o zahájení reklamačního případu ze strany Alzy, je pak partner povinen sdělit Alze, zda příslušnou reklamaci kupujícího uznává jako oprávněnou či nikoliv, v případě částečného uznání uvede partner rozsah, ve kterém nárok kupujícího uznává.

V případě, kdy Alza vyřídí reklamační případ jako uznaný, přestože partner nárok kupujícího neuznal, je Alza oprávněna požadovat po partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši kupní ceny příslušného Poukazu.

Jak se řeší reklamace zboží?

Při reklamaci poukazů na zboží budeme zákazníka posílat za vámi, tam kde poukaz využil. Vy máte na základě obchodních podmínek povinnost vystavit fakturu, na základě které zákazník reklamuje.

V případě uznání reklamace a řešení formou opětovného poskytnutí služby nebo výměny zboží vše vyřešíte se zákazníkem sami, bez naší účasti.

V případě uznání reklamace, kde je řešením vrácení peněz, oznámíte to neprodleně nám na e-mailovou adresu partner.complaints@alza.cz. S ohledem na platnou právní úpravu vystavujeme v takovém případě zákazníkovi opravný daňový doklad (dobropis) my, tedy Alza. Následně také vystavíme i dobropis k selfbillingovému vyúčtování uplatněného poukazu.

V případě neuznání reklamace má partner povinnost toto oznámit Alze e-mailem na partner.complaints@alza.cz spolu s protokolem o neuznání reklamace do přílohy.

Pokud zákazník i přes to přijde s reklamací do Alzy, my zboží přebereme a zašleme vám ho na adresu, kterou jste pro reklamace uvedli. Máte povinnost do 2 dnů potvrdit převzetí reklamace e-mailem na partner.complaints@alza.cz a také povinnost do 14 dnů reklamaci vyřídit. Pokud reklamaci nestihnete v dané lhůtě vyřídit, řešíme situaci vrácením kupní ceny zákazníkovi formou dobropisu a nárokujeme u vás stejně, jako v případě uznání reklamace vrácení peněz.

Poskytuji služby, které jsem v nabízených kategoriích nenašel, co mám dělat?

Pokud nabízíte služby jako fotografování, opravářské služby, správu počítačových sítí, tisk a podobné, založte si poukaz v kategorii praktické služby. Nemusíte se bát, že by vaše nabídka zapadla, ve chvíli, kdy zde bude větší množství podobných služeb, přidáme pro zákazníky nové kategorie pro vyhledávání a správně váš poukaz zařadíme.

Jak mohu prodávat přes Alza Marketplace, když mám vlastní e-shop?

Prodávat u nás můžete i když vlastníte svůj e-shop. Zatím nelze prodávat poukazy s vlastním kódem vašeho e-shopu, je však možné vygenerovat poukazy s kódem Alzy. Tento kód u vás následně zákazník uplatní. Nezapomeňte proto zákazníům dostatečně vysvětlit, jakým způsobem u vás poukaz s kódem uplatní. Můžeme jim dát například instrukci, že mají do poznámky při objednávce ve vašem e-shopu kód zadat, abyste mu následně mohli vystavit fakturu a zboží vyexpedovat.

Jak budou moje produkty na Alza.cz propagovány?
Z provize, kterou nám platíte podporujeme Vaše produkty základními nástroji online marketingu (PPC, SEM). V případě, že máte zájem o vyšší podporu produktů, je možné se individuálně domluvit s naším marketingovým specialistou. Napište nám

Máte dotaz? Napište nám